Obserwuj

Informacje na temat wycieku CloudFlare

W zeszłym miesiącu zespół CloudFlare, usługi zabezpieczającej serwisy WWW został poinformowany o odkryciu bardzo poważnej luki bezpieczeństwa. Na jej skutek częściowe dane pochodzące ze stron internetowych chronionych przez CloudFlare mogły zostać dopisane i umieszczone (w niewidoczny dla użytkownika) sposób do kodu innych stron. Jeśli były one cache-wane przez np serwisy wyszukiwarek, takich jak Google, istnieje prawdopodobieństwo, że dane (w tym hasła, certyfikaty, dane formularzy i inne wrażliwe dane) mogły zostać zapamiętane i być dostępne dla nieupoważnionych stron.
 
Cloudflare opublikowało listę domen kozystających z ich usług, na której znajduje się również domena *.superksiegowa.pl. CyberProductivity oświadcza, że nigdy nie korzystało z CloudFlare w celu ochrony swoich serwisów produkcyjnych, w tym w szczególności portalu mKsiegowosc oraz portal.superksiegowa.pl. Jedynym serwisem produkcyjnym, jest serwis produktowy www.superksiegowa.pl, który nie zawiera danych Klientów oraz nie jest w żaden sposób powiązany fizycznie ani logicznie z infrastrukturą serwisów księgowych.
 
Bug w oprogramowaniu CloudFlare nie spowodował żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa i poufności danych Klientów Cyber Productivity S.A.
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk