Obserwuj

Automatyczne wyliczanie składek ZUS

Wysokość składek ZUS może być comiesięcznie automatycznie generowana przez system. Poniższe ustawienia pozwalają na wygenerowanie następujących składek:

  • preferencyjne,
  • preferencyjne z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym,
  • pełne,
  • pełne z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym,
  • tylko zdrowotna.

 Jeśli działalność została założona innego dnia niż pierwszy dzień miesiąca, system wygeneruje wyliczoną proporcjonalnie składkę społeczną za pierwszy miesiąc. Parametr Data rozpoczęcia działalności przez właściciela, który decyduje o wysokości pierwszej składki, uzupełniany jest w Ustawienia / Właściciel, sekcja Dane podatkowe. Data ta decyduje także o wygaśnięciu ZUS preferencyjnego po 24 pełnych miesiącach jej naliczania.

W celu wygenerowania składek należy sparametryzować system w trzech krótkich krokach, opisanych poniżej.

1. W Ustawienia / Właściciel / Dane do ZUS uzupełnij podstawowe dane:

a) jeśli płacisz jedynie składkę zdrowotną wprowadź kwotę dla parametru Jeśli zatrudniony na um o pracę - proszę podać wartość brutto umowy o pracę. Kwota ta musi być równa lub wyższa minimalnemu wynagrodzeniu. W 2016 r. wartość ta wynosi 1850,00 PLN.

b) jeśli płacisz dobrowolne ubezpieczenie chorobowe uzupełnij parametr Okresy dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego zgłoszone do ZUS.

c) jeśli prowadzisz kilka działalności zaznacz parametr Posiada inne źródła przychodów. W przeciwnym wypadku wybierz Jedyne źródło przychodów.

d) jeśli opłacasz składki preferencyjne zaznacz parametr Korzystam z preferencyjnych składek ZUS.

e) zapisz zmiany na dole strony.

2. Przejdź do Ustawienia / Firma / US i ZUS i zdefiniuj ZUS właściwej dla firmy. Parametr Nie generować automatycznie DW ZUS właściciela w sekcji Ustawienia zaawansowane powinien być odznaczony.

3. Po zapisaniu zmian kliknij w przycisk Uruchom proces kontroli w Ewidencje / Zamknij miesiąc. Spowoduje to sprawdzenie przez system wszystkich zapisanych parametrów i wygenerowanie dowodów wewnętrznych, np ZUS właściciela (Jan Nowak) - za 2016/08 w zakładce Wydatki / Dokumenty. Składki można opłacić w zakładce Stan Biznesu / ZUS i podatki.

Niestandardowe składki ZUS mogą być wprowadzone ręcznie po wyłączeniu ich automatycznego generowania ich w Ustawienia / Firma / Ustawienia zaawansowane - parametr Nie generować automatycznie DW ZUS właściciela powinien być zaznaczony.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Oparte na technologii Zendesk