Obserwuj

Dodawanie płatności do DW ZUS

Składki ZUS po opłaceniu w systemie są automatycznie oznaczane jako zapłacone. Jeśli zostały one zapłacone w innego konta lub przez aktywacją usługi mKsięgowość, należy oznaczyć je w systemie jako zapłacone, ponieważ tylko takie skłaki zostaną uwzględnione przy kalkulacji podatku.

1, W celu dodania płatności przejdź do Stan Biznesu / ZUS i podatki.

2. Najedź myszką na właściwy dokument - z podświetlonych przycisków wybierz Płatności.

3. Zmień formę płatności na gotówka, zweryfikuj kwoty w kolumnie Kwota płatności i kliknij w przycisk Dodaj płatność.

4. Kwoty płatności zostaną dodane i będą widoczne na liście płatności. W przypadku popełnienia błędu płatność można usunać klikając w przycisk Usuń w kolumnie Akcje.

5. Po odświeżeniu ekranu kolumny Zapłacono i Do zapłaty zostaną zaktualizowane. Dodane kwoty zostaną uwzględnione przy kalkulacji podatku.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Oparte na technologii Zendesk