Obserwuj

Filtry

Pomimo poprawnego wystawienia lub wprowadzenia dokumentu, płatności, pojazdu czy środka trwałego może być on nie widoczny w widoku faktur sprzedaży, wydatków, stanie biznesu czy liście pojazdów i środków trwałych. Należy wówczas w pierwszym wypadku przyjrzeć się ustawieniom filtrów (są one zachowywane także po przejściu do innej zakładki lub przelogowaniu się). Poniżej omówione zostało kilka przykładowych filtrów:

Image title

    • Filtruj / Data wystawienia - wprowadzona faktura znajduje się poza zakresem dat określonym w Data od i Data do, np. wystawiona została faktura z datą dnia jutrzejszego, system automatycznie podpowiada w polu Data do dzień dzisiejszy - rozszerzenie zakres dat rozwiąże problem.
    • Filtruj / Kwota netto - wprowadzona kwota faktury znajduje się poza Kwota od i Kwota do, np. został założony filtr na kwoty od 100 do 500 zł, faktura wystawiona na 600 zł nie będzie widoczna - usunięcie lub zmiana Kwoty do rozwiąże problem.
    • Filtruj / Rodzaj dokumentu - filtr uwzględnia tylko część rodzajów dokumentów, np. został założony filtr Faktury korygujące, po wystawieniu faktury szablonem Faktura sprzedaży nie będzie ona widoczna - po usunięciu filtru lub rozszerzeniu go o rodzaj Faktury VAT problem zostanie rozwiązany.
    • Filtruj / Status dokumentu - filtr uwzględnia tylko część statusów dokumentów, np. został założony filtr na status Zaksięgowany, faktura zapisana jako kopia robocza nie będzie widoczna - usunięcie filtrów lub rozszerzenie go o status Wprowadzony rozwiąże problem.
    • Filtru / Własność - filtr uwzględnia jedynie część własności pojazdów, np. został założony filtr na Własnośćsłużbowy, samochód wprowadzony z własnością prywatny nie będzie widoczny - usunięcie filtrów lub rozszerzenie go o Własność służbowy rozwiąże problem.
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Oparte na technologii Zendesk