Obserwuj

Faktury cykliczne

Faktura cykliczna pozwala na automatyczne generowanie faktur wystawianych w cyklu miesięcznym. Powoduje skopiowanie dokumentu z nowymi datami, a w przypadku dokumentów walutowych - także z właściwym kursem.

Definiując fakturę cykliczną pamiętaj, że:

  • gdy ustawisz datę wystawienia 31 dzień miesiąca , faktura wystawi się zawsze z ostatnim dniem miesiąca (z przedziału 28-31)
  • wybranie daty sprzedaży jest równoznaczne z wybraniem daty wystawienia
  • dla jednego dokumentu pierwotnego można wystawić tylko jedną fakturę cykliczną

Faktury cykliczne - definiowanie

Przejdź do zakładki Przychody / Dokumenty / kliknij wybraną fakturę / wybierz Cykliczna / uzupełnij dane faktury / wybierz Zapisz, aby zachować zmiany.

Faktury cykliczne - edycja

W celu edycji dokumentu cyklicznego odszukaj dokument pierwotny, z którego tworzone są comiesięczne kopie i kliknij w przycisk Cykliczna, analogicznie jak w czasie definiowania parametrów cykliczności.

Przejdź do zakładki Przychody / Dokumenty / kliknij wybraną fakturę / wybierz Cykliczna / popraw parametry / wybierz Zapisz, aby zachować zmiany.

Faktury cykliczne - zawieszenie, odwieszenie

Przejdź do zakładki Przychody / Faktury cykliczne / Zaznacz wiele / Zaznacz właściwą fakturę cykliczną / Opcje zaawansowane / Wybierz Zawieś lub Odwieś.

Faktury cykliczne - usunięcie

Przejdź do zakładki Przychody / Faktury cykliczne / wybierz Zaznacz wiele / zaznacz właściwą fakturę cykliczną / Opcje zaawansowane / wybierz Usuń.

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Oparte na technologii Zendesk