Obserwuj

Numer rachunku składkowego ZUS

Od początku 2018 r. uległ zmianie sposób zapłaty za składki ZUS. Zamiast dotychczasowych trzech numerów kont, identycznych dla wszystkich przedsiębiorców, każdej firmie został przypisany indywidualny numer rachunku bankowego. Informacje o nim zostały przesłane listownie przez ZUS. Można je też w prosty sposób zweryfikować na stronie eskladka.pl. Poprawny numer składa się z ciągu znaków, gdzie dziesięć ostatnich cyfr to NIP firmy/wspólnika.

Po aktualizacji systemu numer rachunku składkowego nie jest już pobierany z danych podanych w ustawieniach kontrahenta ZUS. W celu wprowadzenia nowego numeru konta należy przejść do Ustawienia / Właściciel / Dane do ZUS, gdzie dodane zostało pole Numer rachunku składkowego.

Należy pamiętać, że w przypadku, gdy zapłacona zostanie niewłaściwa kwota to składki będą rozdzielane według zasady proporcjonalnego procentowego podziału wpłaty według kwot składek przypadających do zapłaty na poszczególne fundusze w deklaracji złożonej za ostatni miesiąc kalendarzowy. Jeżeli podatnik posiada zadłużenie w pierwszej kolejności będą opłacane zaległe składki i odsetki. Jeśli taka sytuacja będzie mieć miejsce to należy zweryfikować poprawność automatycznego rozliczania, jeśli takowe zostanie dokonane przez system w rozrachunkach.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 2
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Oparte na technologii Zendesk