Obserwuj

Zakładka Firma

W zakładce firma uzupełniamy dane teleadresowe oraz dotyczące podatku VAT. Składa się ona z następujących belek:

1. Dane podstawowe - są to dane drukowane na fakturach sprzedaży oraz deklaracji VAT. Jeśli firma rozlicza się na ryczałcie należy zaznaczyć pole

2. Rodzaj opodatkowania - należy zdefiniować takie parametry jak:

   a) Podatnik VAT - kliknij w przycisk , a następnie wybierz przedziały czasu (miesiące) w jakich firma jest (pole Podatnik VAT zaznaczone) lub nie jest (pole Podatnik VAT niezaznaczone) podatnikiem VAT i potwierdź dane przyciskiem . Informacja zostanie zapisana w tabeli - parametr może zmieniać się w czasie, dlatego w tabeli można zapisać kilka zmiennych.

   b) Mały Podatnik - zdefiniuj zmienną analogicznie z opisem zawartym w punkcie Podatnik VAT

   c) Metoda kasowa - zdefiniuj zmienną analogicznie z opisem zawartym w punkcie Podatnik VAT

   d) Deklaracja VAT - wybierz zdeklarowaną w Urzędzie Skarbowym częstotliwość składania deklaracji VAT: miesięcznie lub kwartalnie. Zdefiniuj zmienną analogicznie z opisem zawartym w punkcie Podatnik VAT

3. Istotne daty - wprowadź datę rozpoczęcia działalności gospodarczej, a w przypadku jej zawieszenia okresy, których to zawieszenie dotyczy

4. Dane osób kontaktowych - informacja o osobie kontaktowej będzie drukowana na deklaracji VAT. W przypadku nie uzupełnienia danych osoby odpowiedzialnej za wyliczenia podatków system na deklaracji wydrukuje dane osoby kontaktowej

5. US i ZUS - wybierz Urząd Skarbowy właściwy do składania deklaracji VAT oraz ZUS

6. Ustawienia zaawansowane - zdefiniuj jakie czynności mają być wykonywane automatycznie przez system

7. Bilans otwarcia VAT - uzupełnij wartość VAT do przeniesienia z poprzedniego roku, jeśli był rozliczany w innym systemie księgowym

8. Inne - zdecyduj czy system ma wprowadzać do ewidencji środków trwałych koszty o wartości mniejszej niż 3 500 PLN

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 1
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Oparte na technologii Zendesk